Learn Tibetan: 10 black deeds


ནག་པོའི་ལས་ལམ་དངོས་ལ་བཅུ། ten non-virtuous deeds

༡ སྲོག་གཅོད་པ། (sok chö pa) killing

༢ མ་བྱིན་པར་ལེན་པ། (ma jin par len pa) stealing

༣ འདོད་པས་ལོག་པར་གཡེམ་པ། (dö pé lok par yem pa) sexual misconduct

༤ རྫུན་དུ་སྨྲ་བ། (dzün du ma wa) lying

༥ ཕྲ་མ། (pa ma) divisive speech

༦ ཚིག་རྩུ་བ། (tsik tsu ba) harsh speech

༧ ངག་ཀྱལ། (ngak kyel) idle talk

༨ བརྣབ་སེམས། (nap sem) covetousness

༩ གནོད་སེམས། (nö sem) harmful intent

༡༠ ལོག་ལྟའོ། (lok tao) wrong view

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s